CFM Incasso - Uw financiele vangnet
Facebook LinkedIn

Tarieven

Werkplek onderzoek
Voor een onderzoek worden onze tarieven per opdracht samengesteld.

Quick Scan
In verband met 30 jarig bestaan nu € 150,00 (excl. Reiskosten).

Algemene leveringsvoorwaarden
Tarieven voor het opstellen van leveringsvoorwaarden worden per opdracht berekend.

Juridische werkzaamheden
Voor deze werkzaamheden geldt een tarief van € 85,00 per uur.


Incasso 

 

  

Provisie is op basis van "No cure - No pay"

U betaalt alleen provisie indien de debiteur de incassokosten niet betaald.

In geval een vordering oninbaar is blijven de kosten beperkt tot de behandelingskosten.

Eventuele andere kosten verbonden aan extra activiteiten, zoals  het aanvragen van een verhaalsinformatie, uittreksel KvK, nota's van deurwaarders, advocaten et cetera worden separaat apart in rekening gebracht.


Indien de vordering betwist is geldt het principe van "No cure - No pay" echter
niet en zijn de vermelde provisiepercentages en behandelingskosten altijd verschuldigd.

Voor incasso bij particulieren worden de behandelingskosten altijd in rekening gebracht.

Alle genoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW. Prijswijzigingen voorbehouden.

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en transacties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 3656. U kunt deze bekijken op www.cfm.nl

Contact informatie

Stadhoudersring 156
2713 GG Zoetermeer

Telefoon:079 - 361 75 18
Telefax:079 - 361 75 81
Mobiel:06 - 53 33 37 37

E-mail:info@cfm.nl
Website:www.cfm.nl